About ZALCO

Regulamin zamówień internetowych  Postanowienia ogólne


 1. Właścicielem strony internetowej jest firma:
  ZALCO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
  ul. Bażancia nr 43, 02-892.
 2. Zawartość strony internetowej (towar z podaną ceną) nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu przepisu art. 71 kodeksu cywilnego. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza ofertę klienta, która wymaga akceptacji ZALCO. Klient zamiast oferty może złożyć zapytanie ofertowe w odniesieniu do konkretnego produktu znajdującego się na stronie internetowej www.zalco.pl.
 3. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją postanowień tego Regulaminu. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia Klienta z zawartych w nim postanowień.
 4. Firma Zalco Sp. z o. o. prowadzi sprzedaż wyłącznie dla podmiotów gospodarczych nie podlegającą przepisom konsumenckim.

  Warunki dokonywania zakupów


 5. Zamówienia na stronie internetowej ZALCO można składać 24 godziny na dobę.
 6. Dodanie produktów do „Koszyka”, prawidłowe wypełnienie formularza z zamówieniem oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam” oznacza złożenie zamówienia (oferty kupna).
 7. W przypadku niemożliwości zrealizowania całości lub części zamówienia, Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o zaistnieniu takiej sytuacji.
 8. ZALCO zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia w terminie 7 dni w przypadku, gdy Klient nie uregulował płatności z tytułu poprzednich zamówień. Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o zaistnieniu takiej sytuacji.

  Płatności i warunki dostawy zamówień


 9. Należność za zamówiony towar Klient może uregulować w następujący sposób:
  • gotówką przy osobistym odbiorze przesyłki,
  • przelewem (przedpłatą),
  • płatnością za pobraniem
 10. Podane przy produktach ceny nie obejmują kosztów przesyłki.
 11. Podczas dokonywania przedpłaty należność za zamówienie należy uregulować przelewem. Na poleceniu przelewu należy podać numer zamówienia, datę zamówienia oraz nazwę Klienta. Po dokonaniu wpłaty należy przesłać potwierdzenie wpłaty na numer faksu: 0 22 644 65 52 lub drogą elektroniczną na adres: zalco@zalco.pl
 12. Zamówiony towar zostanie dostarczony pod adres wskazany przez Klienta niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania należności na konto Zalco Sp. z o.o.
 13. Dostawa realizowana jest na obszarze Polski za pomocą firmy kurierskiej DPD, zgodnie z obowiązującym cennikiem podanym przy zamówieniu na stronie ZALCO.
 14. Koszt dostawy zależy od sposobu dostawy, wagi przesyłki i sposobu zapłaty ceny za towar. Koszt ten podawany jest Klientowi przy złożeniu zamówienia. Koszt dostawy towaru ponosi Klient.
 15. Do każdej przesyłki dołączana jest faktura VAT

  Reklamacje i zwroty


 16. Klient może zgłosić ZALCO w ciągu 5 dni roboczych od chwili odbioru towaru, reklamację ilościową oraz reklamację dotyczącą widocznych uszkodzeń towaru, pod warunkiem uprzedniego terminowego dokonania wszelkich czynności, umożliwiających ZALCO dochodzenie roszczeń od przewoźnika. W szczególności Klient zobowiązany jest przeprowadzić odbiór ilościowy oraz jakościowy w zakresie widocznych uszkodzeń opakowań i towaru w chwili jego dostawy przez przewoźnika.
 17. ZALCO, z zastrzeżeniem postanowień ust. 16, rozpatrzy zgłoszenie reklamacyjne, o ile Klient wraz ze zgłoszeniem roszczenia przedłoży ZALCO pisemny protokół podpisany przez Klienta i przewoźnika, potwierdzający rozbieżność między dostarczoną ilością towaru a ilością wskazaną w dokumencie dostawy i/lub potwierdzający widoczne uszkodzenia opakowań i towaru.
 18. Towar uważa się za odebrany bez zastrzeżeń pod względem ilościowym oraz bez uszkodzeń po podpisaniu listu przewozowego przez Klienta.
 19. Wyłączona jest odpowiedzialność ZALCO z tytułu rękojmi za wady fizyczne sprzedanego towaru.
 20. Inne roszczenia związane z wadami tkwiącymi w towarze będą rozpatrywane zgodnie z aktualnie obowiązującymi w tym zakresie procedurami zawartymi w Ogólnych Warunkach Gwarancji znajdujących się na stronie www.zalco.pl/pobierz, które stanowią integralną część niniejszego regulaminu.

  Postanowienia końcowe


 21. W sprawach nieregulowanych przez niniejszy regulamin stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
 22. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu.
 23. Regulamin wchodzi w życie dnia 1 lutego 2016 r.